Mladá generácia sa čoraz viac a častejšie orientuje na voľný čas a zábavu. Ambície, nezaujatosť, cielené zameranie a spontánnosť tvoria jeden celok. Mladé ženy sú bezpochyby rovnako rozhodné, bezstarostné a moderné ako mladí muži, ktorých základnými črtami sú sila, suverénnosť, pohodlie a jednoduchosť.

Značky odrážajúce životný štýl, v ktorom dôležitú úlohu zohráva imidž, pocity a charizma, sú v popredí. s.Oliver je jednou z nich.

Móda značky s.Oliver vychádza z pozitívneho prístupu k životu a odráža pocity tých, ktorí ju nosia.

Je vyjadrením individuálneho štýlu. Stelesňuje osobnosť, ktorá sa spája s úprimnosťou a prirodzenosťou.

Značka s.Oliver predstavuje pozitívny názor na život. Je určená pre mladých ľudí vo veku od 15 do 35 rokov.